Middeleeuwennl.jouwweb.nl
Home » Wie waren er belangrijk in de Middeleeuwen?

Wie waren er belangrijk in de Middeleeuwen?

 

De Middeleeuwen is in te delen in vroege, hoge en late Middeleeuwen. In de vroege Middeleeuwen (voor 920) waren Augustinus, Attila, Theodorik de Grote, Justinianus de Eerste, Paus Gregorius, Mohammed en Karel de Grote belangrijk. In de hoge Middeleeuwen (950-1270) waren Majolus, Otto I de Grote, Miszko I, Stefanus van Hongarije, Guido van Arezzo, Knoet de Grote en Salladin belangrijk. In de late Middeleeuwen waren Marco Polo, Willem van Ockham, Geert de Grote, Fillips de Goede en Mhemet II belangrijk.

In de vroege Middeleeuwen was Karel de Grote een belangrijke koning en leefde van 768-814.Karel de Grote breidde het Frankisch koninkrijk uit tot een rijk dat het grootste deel van West en Centraal-Europa had ingenomen.Karel werd in de 12e eeuw officieel heilig verklaard, hoewel hij al langer bij het volk bekend stond als "heilige", maar hij wordt alleen in Aken als heilige vereerd.Het voornaamste doel van Karel de Grote was de christelijke godsdienst diep in het hart van zijn onderdanen te planten en deze tot grondslag van staat en maatschappij te maken.Nadat Karel de Grote op 28 januari 814 was overleden, werd hij begraven in zijn eigen kapel te Aken, die de kern van de huidige Kathedraal vormt.

.

In de hoge Middeleeuwen was Saladin was een legergeneraal die leefde van 1137 - 1193.Hij werd op latere leeftijd naar Damascus gestuurd om te leren. Hij bleef tien jaar in Damascus om voor Nureddin (heerser van Syrië) te werken.Saladin verbeterde de economie van Egypte en reorganiseerde het Egyptische leger. Hij deed zijn best de ruzies en conflicten waar Nureddin bij betrokken was uit de weg te gaan. Hij wachtte tot Nureddin dood was voor hij begon met zijn militaire campagne. In 1174 stierf Nureddin en werd Saladin sultan van Egypte.Saladin deed in 1187 een grote aanval op het koninkrijk Jeruzalem. Op 4 juli 1187 vond de Slag bij Hattin plaats. Een groot leger van christenen (meer dan 20.000 soldaten) aangevoerd door Reinoud van Châtillon en Guy de Lusignan werden  verslagen door Saladin. Saladin liet de christenen uitdrogen door alle waterbronnen te vernietigen of te bezetten.Dankzij deze overwinning had Saladin weinig moeite Jeruzalem in te nemen: op 2 oktober 1187 werd de stad, na 88 jaar bezetting door de kruisvaarders, ingenomen.Saladin stierf op 4 maart 1193 in de Citadel van Damascus. Er wordt verteld dat op het moment dat Saladins schatkist geopend werd om geld voor zijn begrafenis te zoeken er niet genoeg geld aanwezig zou zijn om die te betalen, omdat Saladin een groot deel van zijn geld weggegeven zou hebben aan hen die het beter konden gebruiken.

 In de late Middeleeuwen was Filips de Goede, ook genaamd Filips III van Bourgondië leefde van 31 juli 1396 – Brugge, 15 juni 1467.Na de dood van zijn vader, Jan zonder Vrees, volgde Filips hem op in het hertogdom Bourgondië en in de graafschappen Vlaanderen en Artesië.Na de moord op zijn vader wendde hij zich af van Frankrijk en begon zich na de indrukwekkende vergroting van zijn rijk.Filips de Goede ging veel voorzichtiger te werk dan Jan zonder Vrees of zijn opvolger, Karel de Stoute. Hoewel hij handig gebruik maakte van de tweestrijd tussen Engeland en Frankrijk gedurende de Honderdjarige Oorlog nam hij zelden direct deel aan het conflict.Filips de Goede stierf te Brugge op 15 juni 1467, en liet de hele stad in rouw. Een rouwstoet en 20.000 toeschouwers zouden hem begeleiden naar de Sint-Donaaskerk, waar hij ceremonieel en onder ongeziene pracht en praal werd begraven voor het altaar. In 1476 besliste Karel de Stoute om het stoffelijk overschot van zijn vader, naar diens uitdrukkelijke wens, over te brengen naar het Paleis van de hertogen van Bourgondië in Dijon. Enkel het hart en ingewanden, die reeds apart werden bewaard, zijn achtergebleven in Brugge, tot op het moment van de afbraak van de kathedraal van Sint-Donaas te Brugge in 1799.